REKLAMA
mycall


All posts tagged Małgorzata Janowska Sundberg

  • niezwykly-wieczor

    W salonach ambasady odbył się niezwykły wieczór

    Wieczór poetycki z koncertem na harfie w Ambasadzie Spotkanie z poezją i malarstwem Anny Keryl…