Drugi nabór wniosków do Programu z EOG

0
33
Drugi-nabor-wnioskow-do-Programu-z-EOG

Drugi-nabor-wnioskow-do-Programu-z-EOG

Drugi nabór wniosków do Programu z EOG – wnioski można składać do 15 września 2014 r.

Wystartował drugi nabór wniosków do Programu „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”
Pula środków do rozdysponowania na projekty w ramach ogłoszonego 15 lipca 2014 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych naboru wynosi 4 974 444 zł. Wnioski będzie można składać do 15 września 2014 r.
Nabór przeznaczony jest dla projektów, których głównym celem jest:

Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen.
Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.
Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi.
W ramach wskazanych celów wspierane będą następujące działania:

Szkolenia,
Organizacja konferencji, wizyt studyjnych, seminariów, itp.,
Rozwój struktur i systemów.
O dofinansowanie ze środków Programu mogą ubiegać się instytucje z sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy związane z zapobieganiem, dochodzeniem i ściganiem przestępczości, bezpieczeństwem publicznym lub przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą ofiarom handlu ludźmi.

Minimalna kwota dofinansowania to 710 957 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 4 974 444 zł.

Wnioski można składać od 15 lipca do 15 września 2014 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Operatora programu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony eog.gov.pl
Fot: eog.gov.pl