Kształcenie bez granic – fundusze norweskie

0
33
Ksztalcenie-bez-granic-fundusze-norweskie

Ksztalcenie-bez-granic-fundusze-norweskie

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

 

Projekt: Rozwój zasobów ludzkich

Wpisz tytuł. Kształcenie bez granic..

Właściwa realizacja ustawowych zadań służb publicznych, zwłaszcza w kontekście postępującej integracji europejskiej, przenikania się gospodarek, kultur, czy globalizacji życia, wymaga ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Choć wzrost kompetencji i umiejętności pracowników i funkcjonariuszy służy podniesieniu jakości usług publicznych, to często jednostki administracji publicznej nie posiadają dostatecznych środków na ten cel. Oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w projekcie uczestniczyli także pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Olsztynie, Izby Celnej w Białymstoku oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Partnerem merytorycznym był Ośrodek Szkolenia Służb Ratowniczych w Oppland w Norwegii.

Projekt miał charakter szkoleniowy. Celem projektu był wzrost kompetencji oraz jakości świadczonych usług, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników służb publicznych. W sumie, blisko 3 tys. pracowników administracji publicznej skorzystało z możliwości rozwoju zawodowego.

Zorganizowano kilkadziesiąt szkoleń i sfinansowano szereg studiów podyplomowych. Uruchomiono też kursy językowe. Ośrodek Szkolenia Służb Ratowniczych w Oppland przeprowadził dodatkowo specjalistyczne szkolenie z ratownictwa dla policjantów i strażaków z podlasia. Szkolenie miło na celu przekazanie wiedzy i doświadczeń (know-how) partnera norweskiego w zakresie ratownictwa.

Projekt wspierał kształcenie ustawiczne, a realizowane kursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki realizacji projektu, pracownikom administracji publicznej z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego stworzono sprzyjające warunki do rozwoju poprzez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym i doskonaleniu zawodowym. W perspektywie długofalowej, realizacja projektu pozwoli na usprawnienie i podniesienie jakości funkcjonowania organizacji służb publicznych, czyniąc realizację ustawowych zadań bardziej skuteczną i przyjazną dla obywateli.

Już teraz interesanci korzystają z usług lepiej wykształconych i bardziej kompetentnych funkcjonariuszy i pracowników. Wprowadzono też nowe usługi, m.in. obsługę petentów w języku obcym.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)