3.3 C
Oslo
niedziela, 25 lutego, 2024
Strona głównaNewsRozmaitościLeczenia w Polsce - Norwegia refunduje koszty

Leczenia w Polsce – Norwegia refunduje koszty

leczenie-norwegiaZ dniem 1 stycznia 2011 roku wszedł w życie w Norwegii nowy system refundacji kosztów określonych usług medycznych wykonanych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), na podstawie § 5-24a prawa o ubezpieczeniach społecznych (folketrygdloven).

Nowy system refundacji daje pacjentom możliwość wyboru pomocy medycznej tj. usług medycznych (niezwiązanych ściśle z leczeniem szpitalnym), takich jak wizyta u lekarza fizjoterapeuty, psychologa, chiropraktyka, stomatologa. Refundacja kosztów leczenia poza Norwegią odbywa się w ten sam sposób jak ma to miejsce w wypadku refundacji adekwatnego leczenia w Norwegii. Refundacji podlegają również pewne lekarstwa oraz sprzęt.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej.

Możliwość uzyskania refundacji przez HELFO kosztów leczenia w Polsce zarówno dla obywateli norweskich jak i polskich osiedlonych w Norwegii.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku wszedł w życie w Norwegii nowy system refundacji kosztów określonych usług medycznych wykonanych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), na podstawie § 5-24a prawa o ubezpieczeniach społecznych (folketrygdloven)1.

Podstawą prawną norweskiego systemu refundacji kosztów leczenia (refusjonsordningen) w krajach EOG (w tym w Polsce) jest rozporządzenie L28.02.1997 nr 19 prawa o ubezpieczeniach społecznych (Lov om folketrygd/folketrygdloven)2.

System refundacji nie obejmuje usług medycznych oferowanych przez szpitale (tj. leczenie szpitalne), których stosowanie wymaga noclegu w danej instytucji jak również badań czy też leczenia wymagającego wysokich nakładów lub kosztów sprzętu związanych ze szpitalnym leczeniem. Podlegają mu natomiast leczenie i wydatki związane z usługami, które w Norwegii są refundowane (całkowicie lub częściowo) przez środki państwowe.

Nowy system refundacji daje pacjentom możliwość wyboru pomocy medycznej tj. usług medycznych (niezwiązanych ściśle z leczeniem szpitalnym), takich jak wizyta u lekarza fizjoterapeuty, psychologa, chiropraktyka, stomatologa.

Refundacja kosztów leczenia poza Norwegią odbywa się w ten sam sposób jak ma to miejsce w wypadku refundacji adekwatnego leczenia w Norwegii. Refundacji podlegają również pewne lekarstwa oraz sprzęt. Refundacji usług medycznych przeprowadzonych w Polsce podlegałyby rzeczywiste koszty poniesione na leczenie, nie wyższe jednak niż kwota zwrotu kosztów dla danej usługi w Norwegii. Refundacja dotyczy głównie usług medycznych, które są konieczne do przeprowadzenia w związku z chorobą, urazami, wypadkami, zakładaniem rodziny, ciążą, porodem lub też poronieniem.

Dla leczenia zdrowotnego niewymagającego ingerencji medycznej, pomoc finansowa nie jest przyznawana. Dotyczy to również kosztów pośrednich wchodzących w cenę leczenia takich jak wydatki na nocleg w danej instytucji.

Pacjent musi sam ponieść koszty leczenia, a następnie składa podanie o refundację poniesionych kosztów w wojewódzkim oddziale HELFO (Administracja Gospodarki Zdrowia – Helseøkonomiforvantlingen), do którego przynależy pacjent. Pacjent traci swoje prawa ze skorzystania z nowego systemu refundacji poniesionych kosztów leczenia w Polsce, jeśli leczenie zostanie pokryte poprzez inny system refundacji jak np. z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Europeisk helsetrygdkort).

System refundacji ma moc prawną, do trzech lat wstecz, tj. obejmuje wszelkie podjęte usługi medyczne powzięte w obszarze EOG od 1.01.2008 roku. WAŻNE! Przed wyjazdem do Polski zalecany jest kontakt ze swoim lekarzem rodzinnym (pierwszego kontaktu) lub też z HELFO w celu upewnienia się, co dokładnie jest refundowane i w jakim stopniu.

1. Warunki niezbędne dla otrzymania refundacji kosztów leczenia w Polsce:
Aby otrzymać zwrot należy spełnić takie same warunki, jakie wymagane są dla danego leczenia w Norwegii. Refundacja nie zostanie przyznana, jeśli pomoc medyczna nie wymagała konieczności wykonania leczenia.

– O refundację kosztów leczenia ubiegać mogą się osoby posiadające obywatelstwo norweskie lub polskie, które należą do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden). Osoba taka musi być obowiązkowym członkiem norweskiego urzędu ubezpieczeń społecznych (tzw. pliktig medlem av norsk folketrygd). Oznacza to, iż polski obywatel, mieszkający i pracujący w Norwegii (i spełniający warunek jak powyżej) może pojechać do Polski oraz starać się o refundacje poniesionych wydatków związanych z leczeniem medycznym. Dotyczy to również obywateli norweskich chcących podjąć leczenie w Polsce.

O refundację kosztów leczenia ubiegać mogą się również dzieci bądź młodzież poniżej 25-ego roku życia pozostającą na utrzymaniu rodziców oraz członkowie rodziny powyższej grupy. Dla tej grupy nie jest wymagane obywatelstwo jednego z krajów EOG. Obywatel polski posiadający formularz E106 wydany w Norwegii (tj. pracujący w Norwegii, ale ubezpieczony w Polsce) nie może skorzystać z tego systemu refundacji w Polsce. Obowiązują go natomiast zasady związane z formularzem E106.

– Jako główną procedurę postępowania przyjmuje się zasadę, iż pacjent musi posiadać skierowanie na leczenie od lekarza z Norwegii, takie samo jak w przypadku leczenia, które odbywałoby się w Norwegii(tj. od norweskiego lekarza).
Jeśli potrzeba pomocy lekarskiej wystąpiła po wyjeździe z Norwegii do Polski, władze norweskie mogą uznać skierowanie od lekarza o specjalizacji przewidzianej dla danego leczenia.

Skierowanie wymagane jest m. in. do takich lekarzy specjalistów jak:
– fizjoterapeuta (wymóg posiadania skierowania nie dotyczy lekarza tzw. manuellterapeut)
– logopeda
– stomatolog – specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, periodontologii oraz ortodoncji
– lekarz – pedagog dla osób głuchych i niedosłyszących (audiopedagog)
– oraz na badania laboratoryjne
– leczenie radiologiczne

– Lekarz prowadzący leczenie musi posiadać ważną certyfikacje państwową w kraju, w którym prowadzi działalność lekarską oraz wykonywać legalnie prace.

Jeśli wymagane są specjalistyczne kompetencje zawodowe od norweskiego lekarza specjalisty, które są koniecznym wymogiem dla otrzymania refundacji, ten dotyczy również wymóg lekarza przeprowadzającego leczenie w Polsce.

– Wymagane dokumenty musza być przedstawione do 6-ściu miesięcy od daty leczenia.

2. Formalności przy składaniu wniosku o refundację kosztów:
O refundację wydatków za leczenie wykonywane w Polsce należy zwrócić się do biura regionalnego HELFO, kompletując wszystkie wymagane informacje o obytym leczeniu, tj.:

– Złożyć wniosek o refundację kosztów na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej HELFO3.

– Wniosek o refundację wydatków za leczenie stomatologiczne musi być złożony na dodatkowym formularzu. Niniejszy formularz wypełnia stomatolog prowadzący leczenie. Pacjent formularz ten załącza do wniosku o refundację kosztów.

– Wymagana jest dokumentacja potwierdzająca, spełnienie podstawowych warunków ubiegania się o refundacje (patrz pkt 1.).

– Wydatki muszą być udokumentowane poprzez fakturę od lekarza prowadzącego leczenie (oryginał) lub też inny rachunek czy też dokument potwierdzający dokonanie zapłaty.

– WAŻNE!
Pacjent musi przedstawić tłumaczenie przysięgłe wymaganych dokumentów, jeśli nie są one w języku norweskim, duńskim, szwedzkim lub angielskim. W przypadku użycia formularzy opracowanych przez HELFO wymagane jest przetłumaczenie naniesionego przez lekarza tekstu na jeden z wyżej wymienionych języków.

– HELFO może poprosić pacjenta o przedstawienie dodatkowych informacji oraz dokumentów.

3. Lista wybranych usług refundowanych (częściowo lub całkowicie):

– POMOC LEKARSKA I INNE USŁUGI MEDYCZNE:

a. Obejmuje (w nagłych przypadkach podczas pobytu w Polsce) lekarza rodzinnego (pierwszego kontaktu), lekarza specjalistę oraz badania w laboratoriach medycznych
Pacjent może otrzymać zwrot kosztów za leczenie u lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty w Polsce w wypadku choroby lub podejrzenia choroby, wypadku, zakładania rodziny, ciąży, porodu lub też poronienia.

b. Badania i leczenie radiologiczne (rentgen)

c. Konieczne lekarstwa (wypisywane na norweskich tzw. niebieskich receptach -blå resept)4 oraz specjalistyczny sprzęt i materiał medyczny (wymóg: recepta od lekarza oraz konieczność długiego użytkowania danego lekarstwa, sprzętu lub też materiału medycznego)

d. Lekarstwa przy leczeniu niepłodności

– STOMATOLOG

a. Leczenie stanu chorobowego lub stanu będącego następstwem choroby

b. Konieczne leczenie zapobiegawcze oraz leczenie priorytetowych grup (pacjentów) na podstawie prawa o świadczeniu usług stomatologicznych (tannhelsetjenesteloven)

– FIZJOTERAPEUTA

a. W przypadku poddania się leczeniu w Polsce wymagane jest skierowanie od lekarza, chiropraktyka lub tzw. manualnego terapeuty (manuellterapeut) z Norwegii. Skierowanie ważne jest na 24 wizyty. Jeżeli pacjent potrzebuje więcej wizyt u fizjoterapeuty, musi posiadać nowe skierowanie.

Nie ma potrzeby posiadania skierowania do manualnego terapeuty (manuellterapeut). Manualny terapeuta może skierować dalej pacjenta do lekarza specjalisty bądź na rentgen, jeśli jest to konieczne.

b. Fizjoterapeuta wykonujący zabieg w Polsce musi posiadać ważną certyfikacje państwową w swoim zawodzie (państwowe uprawnienia zawodowe) oraz legalnie wykonywać swoją pracę w danym kraju. Nie jest wymagane, aby fizjoterapeuta był powiązany z państwową placówką.5

c. Refundacja zależy od specyfiki danego zabiegu. Dzieci poniżej 12-ego roku życia oraz osoby z uznanymi przez prawo wypadkami przy pracy są zwolnieni z zapłaty (tzw. egenandel) za leczenie.

d. Leczenie musi być rozpoczęte w przeciągu 6 miesięcy od daty wystawienia skierowania. Jeśli leczenie trwa dłuższej niż 6 miesięcy, pacjent musi posiadać nowe skierowanie.

e. Skierowanie musi zawierać dokładną diagnozę oraz wymagane badania. Cel badania powinien być jasno wyrażony w skierowaniu.

– CHIROPRAKTYK

a. Zwrot wydatków na zabiegi przy bólach mięśni- oraz kręgosłupa (nie jest wymagane skierowanie od lekarza)

b. Maksymalnie 14 zabiegów w roku kalendarzowym

c. Wysokość refundacji: 118kr za pierwsze badanie i 57kr za pojedynczy zabieg

– INNE LECZENIA I USŁUGI:

a. Pomoc położnej (badania kontrolne podczas ciąży)

b. Logopeda

c. Pedagog – specjalista dla osób głuchych i niedosłyszących (tzw.audiopedagog)

d. Psycholog

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w prawie o ubezpieczeniach społecznych (folketrygdloven) w §5-4 – §5-12, §5-14, §5-22, §5-25 oraz w prawie o usługach stomatologicznych (tannhelsetjenesteloven).

4. Sposób wyliczania wysokości refundacji poniesionych kosztów.
Istnieją dwa możliwe sposoby otrzymania (całkowitej lub też częściowej) refundacji poniesionych kosztów leczenia w Polsce, nie wyższe jednak niż kwota zwrotu kosztów dla danej usługi w Norwegii. Refundacji usług medycznych przeprowadzonych w Polsce podlegają rzeczywiste koszty poniesione na leczenie, nie wyższe niż zapłacona kwota za usługę medyczną.

– Refundacja poniesionych kosztów leczenia Polsce przeliczana jest według norweskich stawek. Dotyczy to m. in. takich lekarzy jak:

a. Chiropraktyk

b. Stomatolog

c. Logopeda

– Refundacja poniesionych kosztów leczenia przeliczana jest na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych. Dotyczy to m.in. takich lekarzy jak:

a. Lekarz ogólny

b. Psycholog

c. Fizjoterapeuta

d. Położna

e. Prywatne laboratoria i pracownie rentgenowskie

– Wysokość refundacji przeliczana jest na korony norweskie według kursu walutowego obowiązującego w czasie leczenia.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie informacji podanych na stronie HELFO(www.helfo.no), prawa o ubezpieczeniach społecznych oraz korespondencji z pracownikami HELFO.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i okoliczności powstałe w związku z treścią powyższej informacji.

Przypisy:

1 Portal Norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Społecznej (NAV), tekst rozporządzenia o refundacji kosztów leczenia w kraju EOG: http://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F20101122-1466

2 http://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P5-4#L19970228-19_P5-4

3 Portal Administracji Gospodarki Zdrowia (Helseøkonomiforvaltningen): www.helfo.no

4 Tzw. białe recepty – hvit resept, które są refundowane częściowo.

5 http://helfo.no/privatperson/helserettigheter-ved-opphold-i-utlandet/ny-refusjonsordning-innenfor-eos/Sider/fysioterapeut.aspx

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo
Fot: sxc.hu

PODOBNE ARTYKUŁY
[td_block_social_counter custom_title="Nasze społeczności" block_template_id="td_block_template_1" facebook="#" manual_count_facebook="16985" twitter="#" manual_count_twitter="2458" youtube="#" manual_count_youtube="61453"]

Najnowsze wiadomości

Praca sezonowa w Oslo

Praca sezonowa w Oslo - Twoja szansa na pracę i przygodę w Norwegii Poszukujesz pracy sezonowej w Oslo? Szukaj nie dalej! To doskonałe miejsce na...

Ambasada RP w Oslo – remont

Ambasada RP w Oslo - remont ogrodzenia Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy projekt remontu ogrodzenia naszej placówki w Oslo! "Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do...

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Popularne artykuły

Praca sezonowa w Oslo

Ambasada RP w Oslo – remont

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Media w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

Dyżur konsularny w Bergen

Fotowoltaika w Oslo