Nagroda Nansena 2016 – zgłoś kandydata

0
34
Nagroda-Nansena-2016-zglos-kandydata

Nagroda-Nansena-2016-zglos-kandydata

Zgłoś kandydata do Nagrody Nansena 2016

Jeśli znasz wyjątkową osobę, wykazującą się wybitnym poświęceniem w służbie idei uchodźstwa, wychodzącym poza ramy poczucia obowiązku, zgłoś jej nazwisko do komisji Nagrody Nansena, która do 8. lutego br. będzie zbierała nominacje kandydatów do tej prestiżowej nagrody.

Na całym świecie przedstawiciele międzynarodowych środowisk stykają się z niezliczoną liczbą bohaterów, którzy pracują bez wytchnienia, aby wspierać, chronić, bronić i poprawiać warunki życia uchodźców, przesiedleńców lub bezpaństwowców. Przez większość czasu osoby te pracują w cieniu, nie oczekując uznania, ale skupiając się na ochronie choćby jednego życia, zbudowaniu choć jednego mostu czy wywołaniu choć jednego uśmiechu. Dostarczają potrzebującym wody, instalują prysznice, uczą języka.

Ci wielcy ludzie zasługują na rozpoznanie i uznanie. Nominując kandydata możesz pomóc im podziękować. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Nansen Refugee Award (http://www.unhcr.org/nansen/503f2ecc6.html).

O Nagrodzie Nansena

Wyróżnienie to, zwane dawniej Medalem Nansena, zostało ustanowione w 1954 roku i nosi imię nieustraszonego norweskiego polarnika Fridtjofa Nansena. Był on pierwszym Wysokim Komisarzem Ligi Narodów ds. Uchodźców. W 1922 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

Nagroda składa się z pamiątkowego medalu i nagrody pieniężnej w wys. 100 000 USD, ofiarowanych przez rządy Norwegii i Szwajcarii z przeznaczeniem na projekt wybrany przez Laureata na rzecz uchodźców.

 

Źródło: Ambasada Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: własność redakcji