Norweska polityka bezpieczeństwa

0
115
Norweska-polityka-bezpieczenstwa

Norweska-polityka-bezpieczenstwa

Dalszy kurs norweskiej polityki bezpieczeństwa

Norweski rząd zamierza kontynuować główne kierunki norweskiej polityki bezpieczeństwa, a także dalej zacieśniać współpracę z Europą oraz intensyfikować aktywność Norwegii w wymiarze południowym Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – głosi zatwierdzona właśnie Biała Księga o norweskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwie.

W Białej Księdze stwierdzono, że Norwegia powinna wzmacniać istniejące narzędzia polityki w zakresie bezpieczeństwa poprzez ścisłą współpracę transatlantycką, spójną i przewidywalną politykę wobec Rosji oraz silne zaangażowanie w ochronę międzynarodowego porządku prawnego.

NATO i amerykańska gwarancja bezpieczeństwa pozostaną kamieniem węgielnym norweskiej polityki bezpieczeństwa. Norwegia będzie nadal przyczyniać się do reformy NATO w celu zapewnienia zdolności do zbiorowej obrony Sojuszu, wystarczającej do radzenia sobie zarówno z istniejącymi, jak i z nowymi wyzwaniami.

Posiadanie przez Norwegię silnej obrony jest ważne. Długoterminowy plan obrony, wraz z Białą Księgą w sprawie globalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, Białą Księgą o ochronie cywilnej oraz Białą Księgą dotyczącą przyszłego przebiegu polityki bezpieczeństwa, tworzy ogólną strategię rządu zmierzającą do rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem Norwegii.

W interesie Norwegii leży utrzymywanie spójnej i przewidywalnej polityki wobec Rosji. Nasza bliskość z Rosją na północy oznacza, że mamy znaczące wspólne interesy.

Zmiany w krajobrazie bezpieczeństwa wskazują, jak ważne jest utrzymanie i dalsze rozwijanie międzynarodowych instytucji wspierających współpracę. Norwegia ponosi odpowiedzialność w tym kontekście, np. starając się o przewodnictwo w OBWE w roku 2020 oraz członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2021-2022.

Poszanowanie prawa międzynarodowego i praworządności ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa i wolności zarówno w Norwegii, jak i reszcie Europy i świata jako całości. W interesie Norwegii zawsze będzie wspieranie przewidywalnego i opartego na zasadach porządku międzynarodowego.

Jednocześnie obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa oznacza, że ​​Norwegia musi dostosować swą politykę pod pewnymi względami. Kluczowym wnioskiem ‘białej księgi’ jest fakt, że Norwegia musi rozwijać ściślejszą współpracę w dziedzinie polityki bezpieczeństwa z europejskimi sojusznikami i innymi państwami nordyckimi.

W interesie Norwegii jest ścisła współpraca z UE i innymi krajami europejskimi w wielu dziedzinach, w tym cywilnym i wojskowym zarządzaniu kryzysowym, kontrolą granic zewnętrznych, działaniami policji i wywiadowczymi, jak również działalnością na rzecz promowania integracji i walki z radykalizacją.

Europa nie będzie stabilna i bezpieczna, dopóki cały kontynent nie będzie miał zapewnionego spokojnego i pozytywnego rozwoju. Dlatego rząd chce, aby Norwegia zapewniła znaczne wsparcie krajom Bałkanów Zachodnich i wschodnich części Europy, promując w ten sposób reformy, rozwój gospodarczy i ściślejszą współpracę europejską.

Wojna, konflikty i słabe zarządzanie na południu Europy to wyzwania związane z bezpieczeństwem, które w coraz większym stopniu wpływają na Norwegię. Rząd zamierza zainwestować w norweskie i europejskie bezpieczeństwo, zwiększając wysiłki Norwegii w niestabilnych regionach w pobliżu zewnętrznych południowych granic Europy.

Rząd rozpocznie strategię zwiększania norweskiego zaangażowania w niestabilnych regionach na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i w Sahelu. W miarę możliwości Norwegia skoordynuje swe wysiłki wspólnie z UE i ONZ. Dokonamy spójnego podejścia do zapalnych problemów, koordynując wysiłki w zakresie pomocy humanitarnej, długoterminowego rozwoju, pomocy przy tworzeniu i rozwijaniu różnorakich form potencjału, rozwoju biznesu, budowania pokoju i pojednania oraz zaangażowania sił zbrojnych w programach rozwojowych.

 

Źródło: Ambasada Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: własność redakcji