Patryk Jaki z wizytą w Norwegii

0
68
patryk-jaki-z-wizyta-w-norwegii

patryk-jaki-z-wizyta-w-norwegii

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki z wizytą w Norwegii

Wymiana doświadczeń dotyczących więziennictwa oraz wykorzystanie środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – to główne tematy wizyty Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego w Oslo.

Polski wiceminister w dniu 27 września br. spotkał się ze swym norweskim odpowiednikiem – Sekretarzem Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego Ove Andre Vanebo. Podczas rozmowy poruszano sprawy związane z systemem penitencjarnym obu krajów. Wiceminister Patryk Jaki mówił o zmianach w polskim więziennictwie, związanych m.in. z wprowadzaniem programu pracy więźniów. Przy realizacji tego projektu cenne mogą okazać się doświadczenia norweskie.

Sekretarz Stanu Patryk Jaki wizytował więzienie Ullersmo, gdzie zapoznał się z organizacją pracy osadzonych tam więźniów. Był również w „Domu Przejściowym Sandaker” – placówce, do której trafiają więźniowie na kilka miesięcy przed końcem wyroku. Ma ona półotwarty charakter – osadzeni chodzą do pracy i stopniowo przyzwyczajają się do funkcjonowania na wolności.

Rozmowy na temat więziennictwa kontynuowano z Dyrektor Generalną Służby Więziennej Norwegii Marian Vollan. Wiceministrowi Partykowi Jakiemu towarzyszył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

 

Źródło: Ambasada RP w Oslo (oslo.msz.gov.pl)
Fot: oslo.msz.gov.pl