Polska Szkoła w Bergen – płatności

0
51
polska-szkola-w-bergen-1

polska-szkola-w-bergenInformacja o płatnościach

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017, począwszy od 27 sierpnia 2016 roku opłata roczna za zajęcia w Polskiej Szkole wynosi 5000 kr za jedno dziecko. Za dwoje lub więcej dzieci opłata roczna wynosi 7000 kr . Obejmuje to 20 spotkań w roku szkolnym. Opłata uiszczona jest w dziesięciu ratach odpowiednio po 500 kr lub 700 kr w każdym miesiącu nauki, płatne z góry za każdy miesiąc. Tym samym – bez względu na to, czy odbywa się jedno, czy trzy spotkania w miesiącu, opłata jest taka sama.

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat, podajemy poniżej:

Forening Sammen i Bergen
Sparebank1, numer konta: 3208 24 03190
Kod SWIFT – SPRONO22
BIC – NO85 3208 2403 190

Prosimy o dokonywanie regularnych wpłat. W przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy uczniów, a zaległości wynikające z podpisanej ze szkołą umowy zostaną przekazane do dalszej egzekucji przez firmę Lindorff.

***

Jednocześnie przypominamy Państwu, że podpisana umowa obowiązuje przez cały czas nauki dziecka w szkole i zostaje rozwiązana jedynie poprzez pisemną deklarację rodzica, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa jest jednocześnie deklaracją członkowską, czyli po jej podpisaniu rodzic automatycznie staje się członkiem Stowarzyszenia i ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

Źródło: Polska Szkoła w Bergen (polskaszkolawbergen.no)
Fot: polskaszkolawbergen.no