Polsko-norweska wymiana handlowa w pierwszych miesiącach 2015

0
27
Polsko-norweska-wymiana-handlowa-w-pierwszych-miesiacach-2015

Polsko-norweska-wymiana-handlowa-w-pierwszych-miesiacach-2015

Polsko-norweska wymiana handlowa w okresie styczeń-maj 2015

 

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w pierwszych pięciu miesiącach 2015 r. wzrósł o 6,2% i wyniósł 72,010 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 0,9% do poziomu 69,133 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 2,877 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w okresie styczeń-maj 2015 r. spadła w skali roku o 30,8%, osiągając poziom 1,615 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 40,0% do 0,859 mld EUR, podczas gdy import spadł o 16,1% do 0,756 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,103 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 33,5%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 62,8% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 17,1%) – kod CN XV – spadek o 30,6% r/r,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 13,7%) – kod CN XVI – spadek o 6,4%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 34,7%) – kod CN I – spadek wartości importu o 1,2% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 22,8%) – kod CN XV – przyrost o 15,9%,

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 12,7%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 70,6% r/r

 

Źródło: oslo.trade.gov.pl
Fot: oslo.trade.gov.pl