Przewóz zwłok z Norwegii do Polski

0
31
Przewoz-zwlok-z-Norwegii-do-Polski

Przewoz-zwlok-z-Norwegii-do-Polski

Zaświadczenie na przewóz zwłok i szczątków ludzkich do Polski wydawane jest po przedłożeniu następujących dokumentów:

 

zezwolenia właściwego starosty/prezydenta miasta w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok/prochów;

aktu zgonu – Melding om dødsfall. W przypadku zgonów mających miejsce na terenie okręgu Oslo dokument wydawany jest przez Byfogdembete. W pozostałych przypadkach organem właściwym do wystawienia dokumentu jest Tingrett (sąd) bądź Lensmann (komendant policji);

zaświadczenia lekarskiego o zgonie – Legeerklæring om dødsfall;

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej;

policyjnego zezwolenia na wywiezienie zwłok z terytorium Norwegii;

zaświadczenia domu pogrzebowego stwierdzającego, ze zwłoki/prochy zostały przygotowane do przewozu, złożone i zamknięte w metalowej trumnie/urnie, oraz ze trumna/urna nie zawiera niczego poza zwłokami/prochami;

Za wystawienia zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości 456 NOK. Ponadto należy liczyć się z ew. opłatą za tłumaczenie aktu zgonu (274,- NOK).

Trumna/urna nie może być otwierana po przewiezieniu jej do Polski.

UWAGA: akty zgonu winny być opatrzone pieczęcią „Apostille ”

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com