Sprawa spadkowa w Norwegii

0
115
Sprawa-spadkowa-w-norwegii

Sprawa-spadkowa-w-norwegii

W celu przeprowadzenia sprawy spadkowej w Norwegii obywatel polski powinien zwrócić się do adwokata.

 

W związku ze zmianą ustawy o funkcjach konsulów, od 10 maja 2002 r. konsul nie prowadzi spraw spadkowych obywateli polskich w kraju urzędowania. Zgodnie z art. 15 ustawy konsul wykonuje jedynie czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności przysługujących Skarbowi Państwa.

W celu przeprowadzenia sprawy spadkowej w Norwegii obywatel polski powinien zatem zwrócić się do miejscowego adwokata.

Natomiast w związku z toczącym się przed sądem polskim postępowaniem spadkowym obywatel polski zamieszkały w Norwegii może złożyć przed konsulem pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Na tym oświadczeniu konsul poświadcza jedynie podpis złożony przez obywatela. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone i przekazane do sądu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno również zawierać wyszczególnienie wszystkich, wiadomych składającemu oświadczenie, osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również pozostawionych przez spadkodawcę testamentów (WZÓR).

W przypadku małoletnich dzieci powołanych do dziedziczenia, ich opiekunowie prawni, którzy chcieliby złożyć w ich imieniu oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, powinni zwrócić się do właściwego sądu.

Do konsulatu należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości – polskim paszportem lub dowodem osobistym oraz przedłożyć oryginał aktu zgonu spadkodawcy. Planując termin wizyty w konsulacie, prosze wziąć pod uwagę wymóg dostarczenia do sądu spadku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie zawitym sześciu miesięcy, wskazanym powyżej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Konsularnym telefonicznie lub mailowo. Koszt wykonania takiej czynności konsularnej (poświadczenia podpisu) wynosi 274 nok.

Oświadczenie w przedmiocie przyjęcia/odrzucenia spadku – formularz

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com