3.7 C
Oslo
czwartek, 29 lutego, 2024
Strona głównaNewsCiekawostkiŚrodki z UE na rozwój produktów i technologii

Środki z UE na rozwój produktów i technologii

srodki-z-UE-na-rozwoj-produktow-i-technologii

Jak pozyskać środki z UE na rozwój produktów i technologii

Program Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. To ogromna szansa na wsparcie rozwoju własnych rozwiązań, nowoczesnych technologii oraz infrastruktury badawczej. Kluczowe są: współpraca, wyjście naprzeciw potrzebom odbiorców oraz stworzenie spójnego i przejrzystego mechanizmu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Jednym z filarów Programu H2020 jest Doskonała baza naukowa, mający na celu podniesienie poziomu badań i zapewnienie długoterminowej konkurencyjności poprzez wspieranie najlepszych pomysłów, talentów dostępu do infrastruktury badawczej i uczynienie Europy atrakcyjny miejscem pracy dla najlepszych naukowców na świecie. Drugim priorytetem jest Konkurencyjny przemysł, który kładzie nacisk na zapewnienie znaczących inwestycji w kluczowe technologie przemysłowe oraz wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw celem uczynienia Europy atrakcyjnym miejscem do inwestowania w badania i innowacje odpowiadające na potrzeby i wymagania przemysłu. Ostatni priorytet to Wyzwania społeczne odnoszący się do problemów i wyzwań podzielanych przez obywateli zarówno w Europie jak i na świecie, na które powinny odpowiadać interdyscyplinarne konsorcja, które łącząc wiedzę i doświadczenie z dziedzin technologicznych, nauk społecznych i humanistycznych przeprowadzą działania obejmujące etapy od przeprowadzenie badań zmierzających ku dostarczeniu pilotażu czy instalacji demonstracyjnych aż do wsparcia zamówień publicznych i wprowadzenia wyników na rynek.

Beneficjentami Programu mogą być m.in. naukowcy (na każdym etapie kariery zawodowej), jednostki oraz zespoły naukowe i badawcze, podmioty prywatne i publiczne, a także (i przede wszystkim) międzynarodowe konsorcja. Droga do uzyskania grantu okupiona jest ciężką pracą, ale poziom finansowania, jaki można otrzymać dla projektów badawczo-rozwojowych wynosi nawet 100% kosztów kwalifikowanych, zaś dla projektów innowacyjnych 70%. Jakie zatem ważne działania należy podjąć, aby uzyskać wsparcie z Programu H2020? Na co należy położyć szczególny nacisk przy tworzeniu projektu?

Tworzenie sieci kontaktów

Dla firm ubiegających się o grant istotne jest nawiązanie współpracy i stworzenie sieci kontaktów z cenionymi uczelniami europejskimi, ośrodkami badawczymi oraz innymi znaczącymi na rynku firmami. Znajomości te można zawrzeć na różnego rodzaju targach, konferencjach biznesowych oraz giełdach kooperacyjnych, podczas których odbywają się spotkania zainteresowanych podmiotów. Prezentowane są wówczas portfolia firm oraz możliwości i pomysły na wspólne projekty. Priorytetem z punktu widzenia pojedynczej firmy jest uzyskanie zaproszenia do udziału w konsorcjum. Zaproszenie do niego jest ważne, ponieważ działając wspólnie z wieloma podmiotami ma się większe szanse na odniesienie końcowego sukcesu, jakim jest uzyskanie finansowania na realizację wspólnego przedsięwzięcia. Istotnym elementem jest również to, że kompetencje firm oraz ośrodków badawczych, tworzących konsorcjum, muszą się uzupełniać, by razem mogły tworzyć spójną całość. Przy wyborze firm, z którymi zamierzamy wspólnie realizować nasz projekt ważnym kryterium jest marka i pozycja na rynku danej firmy czy też ośrodka badawczego mówi Adam Gąsiorek, z firmy Transition Technologies.

Cel projektu

Najważniejszym elementem projektu jest jego cel, który ma wynikać z zaspokojenia konkretnych potrzeb przemysłu, czy adresatów danego rozwiązania. Jednak same plany to nie wszystko. Starając się o środki z Programu H2020 konieczne jest ukazanie rezultatu danego rozwiązania czy też technologii i wskazanie na oczekiwane efekty w dalszej perspektywie czasowej. Po drugie, projekt musi być na tyle ciekawy i unikatowy, aby przy ocenie zaciekawił recenzentów. W tym celu, należy dokonać dokładnej analizy tego, co do tej pory zostało zaproponowane na rynku, przedstawić szansę, potencjał na rozwój oraz wykazać przewagę i innowacyjność proponowanych rozwiązań i co będą one mogły zmienić po zakończeniu projektu.

Płynące korzyści

Program Horyzont 2020 w porównaniu do wcześniejszych unijnych programów jest o tyle lepszy, że znika bariera finansowania, związana z ryzykiem poznawczym, które trzeba podjąć podczas prowadzenia badań aż do etapu wypracowania prototypu. Projekty w zależności od rodzaju mogą otrzymać do 70 lub nawet do 100% kwalifikowanych kosztów. Kolejną korzyścią jest nawiązywanie współpracy i kontaktów z różnymi europejskimi firmami, ośrodkami badawczymi i uczelniami. Sieć wzajemnych kontaktów jest o tyle ważna, że nawet w przypadku, gdy projekt zostanie odrzucony, to zawsze jest świadomość, że zawarte znajomości zostają, co w przyszłości może zaowocować współpracą w innych obszarach dodaje Adam Gąsiorek. Ponadto, jest to wyjątkowa szansa do wymiany poglądów, pomysłów, rozwiązań na arenie międzynarodowej, gdzie spotykają się eksperci w swojej dziedzinie. Dodatkową zaletą jest fakt, że podczas współpracy z innymi tworzy się coś wyjątkowego, innego niż do tej pory było robione, dzięki czemu można znaleźć niezagospodarowaną niszę rynkową i spróbować w nią wejść.

Unijny Program Horyzont 2020 ma na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań, rozwój interdyscyplinarnych i międzysektorowych badań naukowych oraz ułatwianie drogi tzw. od pomysłu do przemysłu. Ma to się pośrednio przyczynić do budowy przewagi konkurencyjnej Europy nad Chinami, czy innymi gospodarkami. Polskie firmy, ośrodki badawcze oraz uczelnie mają ogromną szansę pokazania swojego potencjału oraz kompetencji i wiedzy, a tym samym uzyskania dofinansowania na realizację swoich projektów. Istotną kwestią jest fakt, że Program H2020 wspiera innowacyjne rozwiązania dla przemysłu, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności krajowej gospodarki. Konkurencyjność, odróżnienie się od innych i efektywność operacyjna są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w obecnej sytuacji panującej na światowych rynkach.

Źródło: publikuj.org
Fot: freeimages.com

PODOBNE ARTYKUŁY

Ambasada RP w Oslo – remont

Wybory za granicą w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

[td_block_social_counter custom_title="Nasze społeczności" block_template_id="td_block_template_1" facebook="#" manual_count_facebook="16985" twitter="#" manual_count_twitter="2458" youtube="#" manual_count_youtube="61453"]

Najnowsze wiadomości

Praca sezonowa w Oslo

Praca sezonowa w Oslo - Twoja szansa na pracę i przygodę w Norwegii Poszukujesz pracy sezonowej w Oslo? Szukaj nie dalej! To doskonałe miejsce na...

Ambasada RP w Oslo – remont

Ambasada RP w Oslo - remont ogrodzenia Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy projekt remontu ogrodzenia naszej placówki w Oslo! "Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do...

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Popularne artykuły

Praca sezonowa w Oslo

Ambasada RP w Oslo – remont

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Media w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

Dyżur konsularny w Bergen

Fotowoltaika w Oslo