Wsparcie z funduszy norweskich dla polskiej straży granicznej

0
35
Wsparcie-z-funduszy-norweskich

Wsparcie-z-funduszy-norweskich

Polska straż graniczna ze wsparciem z funduszy norweskich

Fundusze norweskie przeznaczyły 10 mln € na wzmacnianie współpracy w obszarze Schengen oraz na zwalczanie przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Strzegąc najdłuższej lądowej granicy Unii Europejskiej, polskie organy ścigania mają do czynienia z wieloma wyzwaniami, w tym przemytem, handlem ludźmi i innymi rodzajami przestępczości zorganizowanej. Według Europolu, Polska pozostaje wciąż obszarem tranzytu nielegalnych towarów w Europie i bazą dla wielu grup przestępczych o zasięgu międzynarodowym.

Aby sprostać tym wyzwaniom fundusze norweskie wspierają takie działania, jak rozwój i doskonalenie struktur, systemów i urządzeń technicznych w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen. Dostępne są również fundusze na cele poprawy zdolności do zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i wędrownych grup przestępczych. Wspierana była również współpraca między organami i zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami pozarządowymi, w zakresie pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Jednym z doskonałych przykładów wykorzystania środków z funduszy norweskich może być projekt Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, realizowany we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt umocnił wzajemną współpracę służb oraz zakres zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Dzięki ukierunkowanym i spójnym działaniom realizacja projektu przyczyniła się do uzyskania pozytywnego wpływu na grupy docelowe przez: przygotowanie do wspólnych operacji, ujednolicenia standardów prowadzenia badań kryminalistycznych, analizy kryminalnej, obserwacji oraz wsparcia technicznego. Dzięki licznym szkoleniom podniesiony został poziom sprawności, wyszkolenia, specjalistycznych umiejętności, wydajności w realizacji działań oraz zacieśnienie współpracy. Obok ww. korzyści miała również miejsce międzyinstytucjonalna wymiana dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów pogłębiających.

Więcej o projekcie „THE POWER OF SYNERGY. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” http://karpacki.strazgraniczna.pl/kar/fundusze-zagraniczne/realizowane/norway-grants

Źródło: Ambasada Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: własność redakcji