Fundusze norweskie i EOG – realokacja środków

0
37
Fundusze-norweskie-i-EOG-realokacja-srodkow

Fundusze-norweskie-i-EOG-realokacja-srodkow

Realokacja środków w funduszach norweskich i EOG

Dodatkowe 2,5 mln euro zostanie przeznaczonych na realizację programów w funduszach norweskich i EOG. Realokacja jest możliwa dzięki poniesionym przez Krajowy Punkt Kontaktowy oszczędnościom w kosztach zarządzania funduszami.

Dzięki transferowi środków, większa ich pula zostanie przeznaczona na realizację projektów związanych z programami: „Polsko-Norweska Współpraca Badawcza”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, „Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszania nierówności i promowania spójności społecznej” oraz „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa”.

Wszystkie zmiany zostaną naniesione we właściwych Memoranda of Understanding.

Źródło: materiały pochodzą ze strony: eog.gov.pl

fot: freeimages.com