Norwescy eksperci w Polsce

0
33
Norwescy-eksperci-w-Polsce

Norwescy-eksperci-w-Polsce

Norwescy eksperci z dziedziny zdrowia odwiedzili Polskę

Wizyta studyjna zorganizowana na wniosek Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia była doskonałą okazją do zapoznania się Norwegów z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia na poziomie centralnym i samorządowym.

W trakcie pięciodniowej wizyty studyjnej, norweska delegacja zapoznała się z realizacją wybranych projektów z zakresu ochrony zdrowia dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG, które są realizowane w ramach Programów „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej. Na trasie wizyty studyjnej znalazły się: Warszawa, Wrocław, Rawicz, Pleszew, Owińska i Poznań.

Program wizyty studyjnej obejmował zarówno uczestnictwo w seminariach, jak i odwiedziny miejsc realizacji projektów. W jej trakcie doszło do kilku interesujących spotkań i nawiązania nowych kontaktów. Norweska delegacja miała okazję do rozmowy między innymi z norweskimi studentami medycyny kształcącymi się na warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz z władzami wydziału lekarskiego tej uczelni. Przeprowadzono również spotkania z kadrami medycznymi i zarządzającymi szpitali i domów pomocy społecznej, które zostały objęte wsparciem funduszy oraz z władzami samorządowymi odpowiedzialnymi za realizację samorządowej polityki ochrony zdrowia.

O tym, że zagraniczni goście podczas wizyty studyjnej zgromadzili pozytywne doświadczenia, świadczą wypowiedzi członka delegacji, doktora Otto Christiana Rø:

„W czasie odwiedzin projektów realizowanych z funduszy norweskich i EOG byliśmy pod wrażeniem dumy i entuzjazmu Polaków. Polacy posiadają trzy najważniejsze składniki do czynienia postępów: wolę, entuzjazm i dumę ze swojej pracy. Podobała mi się praca z Polakami, zadania są wykonywane i są wykonywane dobrze. Być może ich realizacja trwa dłużej niż planowano, ale rezultaty są zawsze dobre”.

Dr. Rø ocenił, że Polska służba zdrowia w ciągu dwudziestu lat poczyniła czterdziestoletni postęp. Podkreślił także fakt, że realizowane działania, podejmowane w celu wyrównywania społecznych nierówności w zdrowiu są związane z innymi obszarami polityki, takimi jak zatrudnienie i edukacja, i że wymagają podejścia międzysektorowego.

Źródło: eog.gov.pl
Fot: freeimages.com