Obroty handlowe między Polską a Norwegią

0
80
obroty-handlowe-miedzy-polska-a-norwegia

obroty-handlowe-miedzy-polska-a-norwegia

Polsko-Norweska wymiana handlowa w okresie styczeń-październik 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane nt. wymiany handlowej między Polską a Norwegią.

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w okresie styczeń-październik 2016 r. wzrósł o 0,8% i wyniósł 150,871 mld EUR. W tym samym okresie import spadł o 0,8% wyniósł 146,459 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 4,412 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w analizowanym okresie spadła w skali roku o 15,5%, osiągając poziom 3,300 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 11,3% do 1,860 mld EUR, podczas gdy import spadł o 20,4% do 1,439 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,421 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 36,3%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 29,6% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 13,5%) – kod CN XV – spadek o 5,6% r/r,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 10,2%) – kod CN XVI – spadek o 17,6% r/r,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 45,8%) – kod CN I – wzrost wartości importu o 23,3% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 25,8%) – kod CN XV – wzrost o 5,0% r/r.

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 10,9%) – kod CN XVII – spadek o 67,4% r/r.

Tomasz Chałupa

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu (norway.trade.gov.pl)
Fot: własność redakcji