Parada Równości przy wsparciu ambasady

0
363
parada-rownosci-norwegia
fot: własność redakcji

parada-rownosci-norwegia

Ambasada po raz pierwszy aktywnie zaangażowała się w obchody Parady Równości. Ambasada jest partnerem Rady Europy przy kampanii „No Hate Speech Campaign”. Platforma Ambasady pojedzie 6. w kolumnie – będzie się wyróżniać banerem z dużym, czerwonym sercem i hasłem „No hate speech movement”.

Może wydawać się niezwykłe, że Ambasada angażuje się w taką paradę z własną platformą i DJem. – powiedział Ambasador Klepsvik. Marsz promuje ważne dla Europy wartości, które są także priorytetami dla Norwegii. – dodaje.

Zaangażowanie Ambasady w tegoroczny marsz jest wyrazem poparcia postulatów dotyczących m.in. tolerancji dla odmienności, walki o prawa kobiet, przeciwdziałania homofonii, regulacji kwestii związków partnerskich, wprowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej. Zagadnienia te są kluczowe dla nowego programu dla organizacji pozarządowych NGO finansowanego z funduszy norweskich, który zostanie wkrótce uruchomiony ogłoszony i będzie największym programem NGO w kraju. Polska jest największym beneficjentem funduszy norweskich, których celem jest zmniejszanie nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych. W pierwszym pięcioletnim okresie ich funkcjonowania (2004-2009), projekty zrealizowane w Polsce dofinansowano kwotą 558,6 miliona euro. W obecnym okresie (2009-2014) dla Polski przeznaczono 578,1 miliona euro, czyli około 2,4 miliarda złotych.

„No hate speech movement” to hasło europejskiej kampanii przeciwko mowie nienawiści w Internecie, skierowanej w szczególności do ludzi młodych. Kampania jest częścią projektu Young People Combating Hate Speech Online. Strategicznym partnerem Rady Europy przy realizacji tego projektu są fundusze norweskie (Norway Grants).

Tegorocznej Paradzie Równości przyświeca hasło „Różnorodni równoprawni”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Manifestacja wyruszy w sobotę 15 czerwca o godzinie 15:00 spod Sejmu RP i zakończy się przy ul. Kruczej za D.H. Smyk.

Więcej szczegółów:

Strona główna


http://www.nohatespeechmovement.org/
http://www.eog.gov.pl/

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: własność redakcji