Prawo pobytu w Norwegii

0
36
Prawo-popytu-w-Norwegii

Prawo-popytu-w-Norwegii

Prawo pobytu/pracy w Norwegii

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. nowym prawem imigracyjnym obywatele EOG nie muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt/pracę w Norwegii.

Jednakże należy zarejestrować się on-line a następnie zgłosić się na Policję lub do Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych, jeśli pobyt w Norwegii będzie trwał powyżej 3 miesięcy. Po dokonaniu rejestracji zostaje wydany certyfikat rejestracji (brak jakichkolwiek opłat), który nie wymaga odnawiania.

Pobyt (powyżej 3 miesięcy) muszą zarejestrować następujące osoby:

– pracobiorcy

– osoby samozatrudnione

– studenci

– świadczący usługi

– osoby niepracujące, ale posiadające wystarczające środki na utrzymanie się

– członkowie rodzin wyżej wymienionych osób, jeśli są obywatelami EOG; członkowie rodzin, którzy nie są obywatelami EOG muszą ubiegać się o kartę pobytu.

Dokumenty wymagane w procedurze rejestracji:

– Pracobiorcy: dowód osobisty lub paszport; zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowa o pracę, której zapisy są zgodne z norweskim prawem pracy

– Osoby samozatrudnione: dowód osobisty lub paszport; wyciąg z Centralnego Rejestru Koordynacyjnego Podmiotów Prawnych/Norweskiego Rejestru Podmiotów Gospodarczych.

– Osoby posiadające wystarczające środki na utrzymanie się: dowód osobisty lub paszport, dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków na utrzymanie się (wyciąg z banku, zaświadczenie o prawie do emerytury), ubezpieczenie zdrowotne lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

– Studenci: dowód osobisty lub paszport; zaświadczenie z uczelni, ubezpieczenie zdrowotne lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz deklaracja potwierdzająca posiadanie wystarczających środków finansowych na czas studiów.

– Świadczący usługi: dowód osobisty lub paszport; umowa o pracę z zagranicznym pracodawcą; dokumentacja od norweskiego zleceniodawcy lub pracodawcy z innego kraju EOG potwierdzająca dane zlecenie oraz czas jego trwania (zlecenie musi mieć charakter tymczasowy).

– Członkowie rodzin wyżej wymienionych, jeśli są obywatelami EOG: dowód osobisty lub paszport; dokumenty potwierdzające relacje rodzinne (odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia); certyfikat rejestracji osoby, z którą następuje połączenia na zasadzie łączenia rodzin. Więcej informacji nt. imigracji rodzinnej dla osób nie będących obywatelami EOG.

Osoby posiadające ważne pozwolenia na pobyt i pracę wydane przed 1 stycznia br. muszą się zarejestrować dopiero w momencie utraty ważność ich pozwoleń.

Szczegółowe informacje na legalizacji pobytu w Norwegii dostępne są na stronie Norweskiego Urzędu Imigracyjnego.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Oslo
fot: freeimages.com