Projekty monitoringu środowiska

0
33
wind-turbines-energia-odnawialna
fot: sxc.hu

wind-turbines-energia-odnawialnaPrecyzyjne i wyczerpujące informacje na temat środowiska są niezbędne do monitorowania, kontroli oraz badania środowiska naturalnego. W tym celu Ministerstwo Ochrony Środowiska otworzyło nabór na projekty w ramach programu „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” dofinansowanego ze środków funduszy norweskich.

Ochrona środowisko i energia odnawialna to największe obszary wsparcia w bieżącym okresie finansowania w ramach funduszy norweskich. W sumie Polska otrzymała kwotę 110 mln €, w tym 15 mln € przeznaczono na monitoring środowiska i działania kontrolne.

Kto może się ubiegać?

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się polskie podmioty sektora publicznego działające w dziedzinie ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska zachęca do składania wniosków wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii).

Jakie projekty będą dofinansowane:
Wzmacniające potencjał władz posiadających kompetencje w zakresie środowiska w odniesieniu do zintegrowanego planowania i kontroli;
Poprawiające informację o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów;
Poprawiające wymianę informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państwami-Beneficjentami a innymi państwami członkowskimi UE;
Podnoszące świadomość społeczną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i promujących monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrolę.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego przeznaczona została kwota 897 625 EUR. Pozostała kwota przypisana została na realizację czterech z góry określonych projektów.

Więcej informacji, jak również pełne ogłoszenie o naborze znaleźć można tutaj:
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,88,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-pl03.html

Termin zakończenia naboru upływa 20 maja 2013.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: sxc.hu