Europejska przestrzeń powietrzna

0
37
Europejska-przestrzen-powietrzna

Europejska-przestrzen-powietrzna

KE: Polska powinna poprawić przepisy dotyczące europejskiej przestrzeni powietrznej

 

Komisja Europejska wzywa Polskę do przyjęcia przepisów w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Komisja przesłała do Polski uzasadnioną opinię w związku z brakiem dostosowania obowiązującego w Polsce prawa do wymogów UE w zakresie zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Przepisy krajowe należało wdrożyć do 2011 r. w celu optymalizacji dostępnej pojemności przestrzeni powietrznej.

W praktyce rozporządzenie wymaga, aby operatorzy statków powietrznych respektowali plany lotu oraz przypisane im przydziały czasu na start lub lądowanie, a także koordynowali swoje operacje z instytucjami zapewniającymi służbę kontroli ruchu lotniczego i centralną jednostką zarządzania ruchem lotniczym.

– Państwa członkowskie UE są zobowiązane do ustanowienia kar nakładanych za naruszenie tych przepisów i wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić ich wdrożenie – podkreślono w komunikacie. – Należy ustanowić krajowe przepisy dotyczące kar, co ma na celu: zwalczanie nadużywania planów lotu, stosowania wielokrotnych planów lotu oraz niewłaściwego stosowania przydziałów czasu na start lub lądowanie, ponieważ praktyki te obniżają skuteczność zarządzania ruchem lotniczym.

Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia rozporządzenia. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony agencji informacyjnej Newseria Inwestor

Fot: freeimages.com