Handel między Polską a Norwegią w okresie styczeń-listopad 2014

0
31
Handel-miedzy-Polska-a-Norwegia-w-okresie-styczen-listopad-2014

Handel-miedzy-Polska-a-Norwegia-w-okresie-styczen-listopad-2014

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w I-XI 2014 r. wzrósł o 4,8% i wyniósł 150,466 mld EUR.

W tym samym okresie import wzrósł o 5,0% do poziomu 152,189 mld EUR. Tym samym deficyt w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 1,723 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w okresie I-XI 2014 r. spadła w skali roku o 14,5%, osiągając poziom 4,735 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 8,1% do 2,629mld EUR, podczas gdy import spadł o 21,2% do 2,106 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,523 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 48,0%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 16,2% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 15,1%) – kod CN XV – przyrost o 7,1%,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 9,7%) – kod CN XVI – spadek o 22,3%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 27,9%) – kod CN I – wzrost wartości importu o 9,1% r/r,

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 24,6%) – kod CN XVII – spadek o 46,6%,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 16,4%) – kod CN XV – przyrost o 12,8%.

Źródło : materiały pochodzą ze strony : Ambasady RP w Oslo
fot: freeimages.com