Norweska polityka zagraniczna – Arktyka

0
31
Norweska-polityka-zagraniczna
fot: sxc.hu

Norweska-polityka-zagraniczna

Ważnym punktem na Ziemi jest Arktyka, o której coraz częściej mówi się w kontekście współpracy międzynarodowej północnych państw.

Zmiany w klimacie, a także postęp technologiczny mają wpływ na otwarcie nieograniczonych możliwości przed państwami północy. Pozwalają na osiągnięcie celu, który nie tak dawno wydawał się być niemożliwy, a mianowicie sięgnięcie po naturalne bogactwa ukryte w głębi ziemi.

Dlatego też celem ludzkości powinna stać się teraz ochrona Arktyki przed szkodliwym działaniem, a jednocześnie zbadanie tej niesamowitej krainy. Norwegia jest krajem, który wyraził chęć wzmacniania i rozwijania dialogu w tym regionie. Kraj ten inwestuje środki w badania na tymże terenie, gdyż już prawie od dekady stanowi on najwyższy cel w tej dziedzinie.
Około 20 różnych instytucji naukowych i blisko 300 naukowców na terenie całego kraju zaangażowanych jest w realizację norweskiej polityki arktycznej. Ich celem są: rozwój nowej, interdyscyplinarnej wiedzy nt. klimatu i środowiska, badanie bioróżnorodności w Arktyce i mapowanie polarnych zasobów naturalnych.

W Tromso znajduje się Rada arktyczna, która jest najważniejszym forum arktycznym. Kraje członkowskie Rady zawarły w ostatnim czasie dwie ważne umowy o wzmocnieniu współpracy w zakresie gotowości na zanieczyszczenia środowiska, czy też współpracy poszukiwawczo – badawczej.
Dla Norwegii jest to jeden z najważniejszych celów, do którego przywiązuje szczególną uwagę. Więcej na ten temat można znaleźć pod adresem: www.government.no

Fot: sxc.hu