Norweski projekt recyklingu zużytych opon

0
152
recyklingu-zuzytych-opon

recyklingu-zuzytych-oponOd opon do trawy

Setki czarnych opon gotowych do spalenia i ponownego przetworzenia są składowane na terenie Vinderen, fabryki znajdującej się w małej miejscowości Sławno, dwie godziny jazdy od Warszawy. Dzięki projektowi norweskiemu i zastosowaniu nowej technologii do przetwarzania produktów z recyklingu zużytych opon, firma wytwarza zupełnie nowe produkty o specjalistycznym zastosowaniu.

Opony nie ulegają rozkładowi. Jeśli ktoś ich nie przetworzy, będą zalegały wiecznie. Jest to bardzo szkodliwe dla środowiska” mówi Dariusz Szaniawski, dyrektor ds. eksportu w Vinderen oraz promotor projektu wspartego z funduszy norweskich.

W ciągu ostatnich czterech lat fabryka podwoiła proces przetwarzania produktów z recyklingu dzięki zainstalowaniu nowych urządzeń i maszyn, zakupionych w ramach projektu norweskiego pt. „Innowacyjny proces produkcji wysokiej jakości produktów ekologicznych w oparciu o recykling opon„.

Każdego roku fabryka gromadziła, poddawała recyclingowi i przetwarzała 50 000 ton zużytych opon na różnego rodzaju produkty ekologiczne. Dzięki nowym maszynom firma dąży do recyklingu 10 000 ton miesięcznie.

Nowo zakupione maszyny do recyklingu oczyszczają opony i oddzielają gumę od stali. Guma jest następnie wykorzystywana do otrzymywania zupełnie nowych produktów o specjalistycznym zastosowaniu, jak na przykład płytek gumowych, które popularne są w zastosowaniu jako miękkie podłoża na placach zabaw oraz jako spody do mat pod trawę. Mogą także służyć do produkcji elementów dekoracyjnych. Stal z kolei odsprzedawana jest w niemalże czystej postaci.

Po procesie recyklingu powstają trzy nowe zielone produkty: paliwo alternatywne otrzymywane z używanych opon samochodowych (RDF), stal i ekologiczny kauczuk.

Dzięki realizacji projektu firma Vinderen podniosła swą rentowność, wykorzystuje sporą ilość materiału, który inaczej nie zostałby przetworzony, przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, a także utworzenia nowych, zielonych miejsc pracy.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Inwestycje w zakresie zielonych technologii”, który wspiera przedsięwzięcia wdrażające innowacyjną technologię przy produkcji wysokiej jakości produktów ekologicznych.

 

Źródło: Ambasada Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: amb-norwegia.pl