Potencjał seniorów – konferencja

0
23
Potencjal-seniorow-konferencja

Potencjal-seniorow-konferencja

Międzynarodowe rozmowy o potencjale seniorów – podsumowanie konferencji

 

Zdrowie i aktywne starzenie się społeczeństw się to temat z wszech stron aktualny, gdyż dotyczy zjawiska zwiększania się udziału ludzi starszych w populacjach wszystkich krajów Europy.

Stary Kontynent – takim mianem w jęzku powszechnym określa się Europę od okresu wielkich odkryć geograficznych, kiedy to dzięki słynnym wyprawom ludzkość poznała nowe ziemie, mianowane „Nowym Światem”. Jak jednak pokazują raporty Unii Europejskiej, już w niedługiej przyszłości nazywanie kontynentu europejskiego przymiotnikiem „stary” może nabrać innego wymiaru i odnosić się raczej do struktury wiekowej zamieszkującego go społeczeństwa.

Według szacunków ekspertów, w 2060 roku co trzeci mieszkaniec Europy będzie miał co najmniej 65 lat. Mimo, że fakt osiągania coraz dłuższego średniego wieku przez statystycznego Europejczyka jest wielkim sukcesem medycyny i opieki zdrowotnej, nie można zapominać, że zmiany demograficzne stają się coraz większym wyzwaniem dla systemów finansowych państw europejskich oraz podejmowania działań w zakresie opieki społecznej.

A ponieważ wyzwania współczesnej Europy mobilizują do dyskusji, Ministerstwo Zdrowia RP, Ministerstwo Zdrowia Norwegii, wraz z Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia przeprowadziło konferencję pn. „Zdrowe i Aktywne Starzenie się Społeczeństwa”, która odbyła się 25 i 26 listopada 2014 r. w Warszawie.

Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk i pomysłów na temat seniorów – istotnej grupy społecznej, która w sposób dynamiczny wpływa na politykę zdrowotną, społeczną i gospodarczą krajów rozwiniętych. Podczas konferencji zaprezentowano przykłady projektów z obszaru senioralnego, realizowane ze środków funduszy norweskich i EOG.

Spotkanie zgromadziło licznych przedstawicieli polskiej i norweskiej nauki, administracji centralnej, ekspertów z dziedziny geriatrii, nierówności społecznych w zdrowiu, demografów oraz socjologów. Na zaproszenie przybyli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz wielu innych międzynarodowych instytucji związanych z obszarem zdrowia i gospodarki. Uczestnikami konferencji były także osoby reprezentujące wiodące ośrodki nauk medycznych Polski i Norwegii oraz przedstawiciele federacji zrzeszających organizacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy.

Wnioski z konferencji oraz materiały konferencyjne zostaną wkrótce opublikowane na stronach internetowych Departamentu Funduszy Europejskich Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, Funduszu Współpracy Dwustronnej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz stronie konferencji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków funduszu norweskiego i EOG.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony eog.gov.pl
Fot: eog.gov.pl