Trzecia edycja Funduszy norweskich i EOG

0
40
fundusze-norweskie-eog

fundusze-norweskie-eog

Regulacje w sprawie wdrażania trzeciej edycji Funduszy norweskich i EOG oraz zestawienie obszarów priorytetowych

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (BMF) opublikowało ostateczną wersję Regulacji w sprawie wdrażania kolejnej edycji Funduszy norweskich i EOG, przypadającej na lata 2014-2021 oraz zestawienie obszarów priorytetowych w ramach tej edycji (tzw. „Blue Book„).

Prace nad ustaleniem finalnych 5 sektorów priorytetowych, obejmujących 23 obszary programowe, które będą mogły otrzymać dofinansowanie, zostały zakończone po okresie konsultacji społecznych.

Fundusze norweskie i EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w Europie, a także przyczyniają się do wzmocnienia stosunków dwustronnych z 15 państwami członkowskimi UE w Europie Południowej, Środkowej i Północnej. Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro.

Z pełną treścią dokumentów można zapoznać się na stronie BMF:

Blue Book [http://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-consulted-and-finalised]
Regulacje [http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2014-2021]

 

Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)
Fot: eog.gov.pl