Produkcja sprzedana przemysłu w Norwegii spadła

0
86
przemysl-w-norwegii

przemysl-w-norwegii

Spadek produkcji przemysłowej w Norwegii w sierpniu br.

Według najnowszych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego, w sierpniu 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu w Norwegii spadła w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 6,4%. W stosunku do lipca 2016 r. produkcja spadła o 4,7%.

Spadek produkcji sprzedanej ogółem w sierpniu 2016 r. był rezultatem słabszych niż przed rokiem wyników najważniejszych co do wagi w całym indeksie sekcji – wydobycia i usług powiązanych (spadek o 7,0%) oraz przetwórstwa przemysłowego (o 7,5%). Wśród głównych komponentów sekcji przetwórstwa przemysłowego najgłębsze spadki dotyczyły grupy produkcji maszyn i urządzeń (spadek o 27,6%) oraz statków, łodzi oraz platform (o 17,4% r/r).

Wyższym niż przed rokiem poziom produkcji odnotowała jedynie sekcja ‘górnictwo i wydobywanie’ (7,0%).

Więcej informacji na: http://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned

Tomasz Chałupa

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu (norway.trade.gov.pl)
Fot: własność redakcji