Wzmacnianie sądownictwa poprzez informatyzację

0
25
Wzmacnianie-sadownictwa-poprzez-informatyzacje

Wzmacnianie-sadownictwa-poprzez-informatyzacje

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

Projekt: Obszar Schengen

Wzmacnianie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, usprawnienia postępowań dotyczących ksiąg wieczystych, jak również zapewnienia łatwiejszego dostępu do tych ksiąg, w 2003 roku przystąpiono do informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych polegającej na wdrożeniu w nich, po uprzednim przygotowaniu infrastrukturalnym i przeszkoleniu personelu, informatycznego systemu zakładania i prowadzenie ksiąg wieczystych, określanego mianem „Nowa Księga Wieczysta (NKW)”.

Dzięki środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt mógł być kontynuwany. Na 351 wydziałów ksiąg wieczystych istniejących aktualnie w kraju, aż 100 zostało zinformatyzowanych przy finansowym wsparciu Norwegii. Wszystkie wydziały objęte wsparciem zostały wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy, a personel został już przeszkolony. Tym samym wdrożenie systemu NKW we wszystkich 100 wydziałach ksiąg wieczystych zostało zakończone.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)