Fundusze norweskie na ochronę zdrowia maluchów

0
31
Fundusze-norweskie-na-ochrone-zdrowia-maluchow

Fundusze-norweskie-na-ochrone-zdrowia-maluchow

Lepsze możliwości leczenia pacjentów i stworzenie warunków do stałego pobytu rodziców z dzieckiem – m.in. takie efekty osiągnięto remontując Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w opolskim Wojewódzkim Centrum Medycznym. Dzięki ponad 9,5 mln zł z funduszy norweskich i EOG powstaje również bank kobiecego mleka w Opolskim Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.

Teraz zamiast ciasnych boksów z inkubatorami i stanowiskami do reanimacji są dwie przestronne jasne sale: jedna na osiem stanowisk dla noworodków i niemowląt i małych dzieci, druga na cztery – z przeznaczeniem dla nastolatków. Jest też izolatka z jednym specjalistycznym stanowiskiem intensywnej terapii. Oddział po remoncie ma łącznie 13 miejsc dla pacjentów. Rocznie w ośrodku leczonych jest ok. 250 maluchów. Przebudowa ma w efekcie ułatwić dostęp matek do dzieci i umożliwić tzw. kangurowanie dziecka, co – zdaniem lekarzy – stanowi ważny element leczenia niewydolności oddechowej u wcześniaków.

Na oddziale zorganizowano także pokój laktacyjny, gdzie mamy będą mogły odciągać swój pokarm, który będzie potem w odpowiednich warunkach przechowywany i wykorzystywany w miarę potrzeb, a także pokój odpoczynku dla odwiedzających. W nowoczesnej placówce, doskonałe warunki pracy ma również personel.

Każda kropla na wagę złota

Oprócz nowoczesnego ośrodka leczenia najmłodszych, w Opolu powstaje również bank mleka. Pomogą w tym zakupione w ramach projektu zamrażarki, laktatory, urządzenia do pasteryzacji mleka. Założono, że uda się pozyskać rocznie 200 litrów mleka. Bank mleka to rodzaj profesjonalnego laboratorium, w którym gromadzi się, bada i przechowuje kobiece mleko, aby móc dostarczać go dzieciom, które z przyczyn losowych nie mogą być karmione przez biologiczne mamy. Aktualnie w Polsce funkcjonują cztery tego typu placówki, piąta (w Opolu) – będzie otwarta na początku 2016 roku.

Ważne informacje:

Z funduszy norweskich i EOG na sektor ochrony zdrowia przeznaczonych jest łącznie 76 mln euro. Projekty dotyczą zarówno poprawy i lepszego dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, jak i ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu. Koordynatorem programów jest Ministerstwo Zdrowia.

 

Źródło: Serwis funduszy norweskich i EOG (eog.gov.pl)
Fot: eog.gov.pl