Norweska produkcja przemysłowa w lutym 2015

0
28
Norweska-produkcja-przemyslowa-w-luty- 2015

Norweska-produkcja-przemyslowa-w-luty- 2015

Wzrost produkcji przemysłowej w Norwegii w lutym 2015 r.

 

Według najnowszych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego, w lutym 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu w Norwegii wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. o 1,9%. W stosunku do stycznia 2015 r. produkcja wzrosła o 2,6%.

Wzrost produkcji sprzedanej ogółem w lutym 2015 r., po 0,4-proc. spadku w styczniu, napędzany był głównie lepszymi wynikami produkcji w największej jej sekcji (ok. 72% udział) tj. wydobycia oraz usług powiązanych (wzrost o 2,1%). Spośród najważniejszych sekcji produkcji przemysłowej wzrost dotyczył także sekcji przetwórstwa (0,8%) oraz elektryczności, gazu i pary wodnej (8,3%).

Jedyną sekcją, która w lutym br. zmniejszyła poziom produkcji w skali roku było górnictwo i wydobywanie (spadek o 2,7%).

Więcej informacji na: http://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned/2015-04-10

Źródło: oslo.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com