Nowa perspektywa funduszy norweskich

0
61
Nowa-perspektywa-funduszy-norweskich

Nowa-perspektywa-funduszy-norweskich

Rozmowy o nowej perspektywie funduszy norweskich

Wiceminister rozwoju Paweł Chorąży spotkał się z Elsbeth Tronstad, sekretarzem stanu ds. EOG i stosunków z UE w Norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tematem rozmów była nowa edycja funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021.

3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro. Podpisanie porozumień z UE umożliwia rozpoczęcie oficjalnych negocjacji bilateralnych Polski z darczyńcami, dotyczących wykorzystania tych funduszy.

„Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o zakończeniu rozmów między Unią Europejską a państwami – darczyńcami. Polska jest również usatysfakcjonowana uzgodnionymi warunkami finansowymi oraz zakresem wsparcia nowej edycji funduszy norweskich” – mówił wiceminister Paweł Chorąży.

„Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie przy koordynacji wdrażania Mechanizmów Finansowych jestem przekonany, że środki w ramach nowej edycji będą wykorzystane przez Polskę efektywnie i będą po raz kolejny istotnym źródłem finansowania działań rozwojowych” – dodał.

W nowej edycji wspierane będą przede wszystkim inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się również: bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne i zwiększona współpraca pomiędzy Polską a krajami-darczyńcami w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

„Zakres tematyczny nowych funduszy norweskich w wielu miejscach jest zbieżny ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, która opracowywana jest obecnie przez Ministerstwo Rozwoju” – podkreślił wiceszef resortu.
Rozmowy dotyczyły również zasad wdrażania środków norweskich.

„Mam nadzieję, że system wdrażania będzie prostszy, a głos strony polskiej będzie wzięty pod uwagę w procesie ustalania ostatecznej wersji regulacji” – zaznaczył P. Chorąży.

Obecnie realizowana jest druga edycja tych funduszy, a łączna kwota środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro. Wszystkie zostały już rozdysponowane, a czas na realizację i rozliczenie projektów mamy do końca 2017 r. Polska wykorzystała też całą pulę (528 mln euro mln euro) przyznaną w pierwszej edycji na lata 2004-2009.

 

Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)
Fot: eog.gov.pl