Obroty handlowe między Norwegią a Polską

0
109
Obroty-handlowe

Obroty-handlowe

Polsko-Norweska wymiana handlowa w styczniu 2017

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane nt. wymiany handlowej między Polską a Norwegią.

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w okresie styczeń-listopad 2016 r. wzrósł o 5,3% i wyniósł 14,923 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 6,6% wyniósł 14,461 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 0,462 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w analizowanym okresie wzrosła w skali roku o 27,2%, osiągając poziom 0,374 mld EUR. Polski eksport do Norwegii wzrósł w analizowanym okresie o 12,2% do 0,192 mld EUR, podczas gdy import wzrósł o 48,2% do 0,182 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,010 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:
– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 34,6%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 11,5% r/r,
– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 18,2%) – kod CN XV – wzrost o 93,4% r/r,
– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 10,%) – kod CN XVI – wzrost o 17,7% r/r,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:
– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 40,5%) – kod CN I – wzrost wartości importu o 11,6% r/r,
– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 21,1%) – kod CN XV – wzrost o 11,2% r/r.
– Produkty mineralne (udział 20,0%) – kod CN V – wzrost o 1002,3% r/r.

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu (norway.trade.gov.pl)
Fot: własność redakcji