Polsko-Norweska wymiana handlowa

0
35
Polsko-Norweska-wymiana-handlowa

Polsko-Norweska-wymiana-handlowa

Handel zagraniczny w okresie styczeń-lipiec 2014

 

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w I-VII 2014 r. wzrósł o 5,5% i wyniósł 96,856 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 4,4% do poziomu 94,027 mld EUR. Tym samym deficyt w handlu zagranicznym Polski w skali roku był niższy i wyniósł 0,171 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w w okresie I-VII 2014 r. spadła w skali roku o 22,3%, osiągając poziom 2,962 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 6,2% do 1,809 mld EUR, podczas gdy import spadł o 32,0% do 1,152 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią poprawił się w porównaniu do I-VII 2013 r. i wyniósł 0,657 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

–  Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 51,7%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 14,1% r/r,

–  Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 15,0%) – kod CN XV – przyrost o 15,2%,

–  Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 9,3%) – kod CN XVI – spadek o 24,6%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

–  Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 31,1%) – kod CN I – wzrost wartości importu o 5,5% r/r,

–  Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 30,9%) – kod CN XVII – spadek o 53,1%,

–  Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 18,6%) – kod CN XV – przyrost o 14,8%.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.trade.gov.pl

Fot: oslo.trade.gov.pl