Spotkanie z norweskimi partnerami Polskiej Policji

0
98
spotkanie-z-norweskimi-partnerami

spotkanie-z-norweskimi-partnerami

Uroczystość z okazji 97 Rocznicy Powołania Polskiej Policji

Spotkanie z norweskimi partnerami Polskiej Policji oraz rozmowy dotyczące współpracy organów ścigania.

Uroczystość z okazji 97 Rocznicy Powołania Polskiej Policji wraz z konferencją – spotkaniem, w którym uczestniczyli reprezentanci norweskich organów ścigania odbyła się w  dniu 25 listopada 2016 r. w Ambasadzie RP w Oslo. Spotkanie to, w tym obchody rocznicowe powstania polskiej Policji, były pierwszą tego typu uroczystością zorganizowaną w Ambasadzie RP w Oslo.

Gospodarzem uroczystości był Charge d’Affaires a.i.  Pan Radca Minister Marian Siemakowicz, a głównym organizatorem  insp. Paweł Olczak – Polski Doradca Policyjny Norwegii.

W uroczystości wzięli udział reprezentanci kadr menadżerskich i specjalistycznych norweskich służb policyjnych, m.in. Dyrekcji Krajowej Policji Norweskiej, KRIPOS, EKOKRIM, Komend Regionalnych Policji Norweskiej, Służb Imigracyjnych i innych.

W trakcie uroczystości oprócz podziękowań za współpracę oraz zauważenia istotnej roli współdziałania organów ścigania w wymiarze międzynarodowym (Skandynawia) ze szczególnym uwzględnieniem Norwegii,  zaproszeni goście mieli okazję omówić aktualny stan współpracy pomiędzy stronami oraz podjąć dyskusję roboczą dotyczącą obszarów współpracy w przyszłości.

 

Źródło: Ambasada RP w Oslo (oslo.msz.gov.pl)
Fot: oslo.msz.gov.pl