Norwegia i Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci

0
94
Norwegia-i-Swiatowy-Kongres-Przeciwko-Karze-Smierci

Norwegia-i-Swiatowy-Kongres-Przeciwko-Karze-Smierci

Norwegia gospodarzem Światowego Kongresu Przeciwko Karze Śmierci

W dniach 21-23 czerwca 2016 odbył się w Oslo szósty Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci, którego gospodarzem była Norwegia. Kongres przyciągnął 1300 uczestników z ponad 80 krajów, w tym ministrów, parlamentarzystów, naukowców, prawników i członków społeczeństwa obywatelskiego.

‘- Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci to ważna platforma, na której zarówno państwa utrzymujące karę śmierci, jak i kraje abolicjonistyczne mogą spotkać się w otwartym dialogu, wymienić doświadczeniami i wspólnie pracować na rzecz globalnego zniesienia kary śmierci’, powiedział Minister Spraw Zagranicznych Børge Brende.

Tegoroczny kongres skupił się na ‘Krajowych instytucjach ds. praw człowieka, postępie i niepowodzeniach w Azji’. Innymi ważnymi tematami były: kara śmierci a terroryzm, mniejszości narodowe i zdrowie psychiczne.

‘-Norwegia traktuje globalną walkę przeciwko karze śmierci jako jeden z priorytetów, będących integralną częścią naszej polityki dotyczącej praw człowieka’, powiedział Minister Brende.

Światowy Kongres Przeciwko Karze Śmierci organizowany jest przez francuską organizację Ensemble contre la peine de mort (ECPM), we współpracy ze Światową Koalicją Przeciwko Karze Śmierci. Oprócz głównego programu, odbędzie się cały szereg wydarzeń towarzyszących m. in. na Uniwersytecie w Oslo i w norweskim Parlamencie. Wśród uczestników znalazły się: Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka Zeid Ra’ad Al. Hussein oraz Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland.

Na świecie obecnie odnotowuje się trend na rzecz zniesienia kary śmierci. Norwegia wzywa władze w tych krajach, w których kara śmierci jest nadal praktykowana, do wprowadzenia natychmiastowego moratorium i zniesienia kary śmierci zarówno w przepisach, jak i w praktyce.

Aby uzyskać więcej informacji nt. Światowego Kongresu Przeciwko Karze Śmierci: http://congres.abolition.fr/en/

Aby uzyskać więcej informacji nt. wysiłków Norwegii na rzecz zniesienia kary śmierci: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/human-rights/ny-struktur/internasjonalt-arbeid-mot-dodsstraff/id2008678/

 

Źródło: Ambasada Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: amb-norwegia.pl