13.9 C
Oslo
wtorek, 28 maja, 2024
Strona głównaNewsNorweski rynek pracy w sektorze budownictwa

Norweski rynek pracy w sektorze budownictwa

Norweski-rynek-pracy-w-sektorze-budownictwa

Norweski rynek pracy w sektorze budownictwa

I. Uwagi ogólne:

Norwegia posiada dobrze uregulowany rynek pracy. Ustawa o środowisku pracy z 1977 r. (zmieniona w 2005 r.) zapewnia pracownikom niezbędny poziom ochrony w większości aspektów pracy, począwszy od ochrony przed z molestowaniem seksualnym poprzez organizacje i czas pracy.

W porównaniu do zarobków w Europie, zarobki w Norwegii są wysokie, a warunki pracy dobre. Towarzyszy temu wysoka wydajność pracy, której efekty muszą zapewnić dochody umożliwiające prowadzenie rentownej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem nie tylko poziomu wynagrodzeń, ale też i obciążeń podatkowych i socjalnych ( VAT 25%, ubezpieczenie społeczne 11 %. W uproszczeniu można powiedzieć, że płacąc pracownikowi 20 € (poziom płacy minimalnej w sektorze budowlanym) za godzinę pracy, przedsiębiorca musi ją sprzedać za 40 € potencjalnemu nabywcy. Ten wysoki poziom kosztów pracy wywołuje skłonność do ich obniżania, poprzez zatrudnianie pracowników „na czarno”.

Norweski rynek pracy jest rynkiem stałego wzrostu. Od roku 2000 do końca 2010 stworzone zostało 300,000 nowych miejsc pracy, w konsekwencji czego liczba zatrudnionych zbliżyła się do 2.5 mln osób, przy liczbie mieszkańców wynoszącej 4,85 mln. Rynek pracy nie został też szczególnie dotknięty kryzysem z lat 2008-2010, a poziom bezrobocia w ostatniej dekadzie nie przekroczył poziomu 4 % (spadając w w poszczególnych latach nawet poniżej poziomu 3%).

Stopień aktywności zawodowej społeczeństwa norweskiego jest bardzo wysoki. 75% osób
w przedziale wieku 16-67 lat posiada zatrudnienie, a dla grupy wiekowej 25-55 lat poziom zatrudnienia wynosi ca 90%.

Wysokie zapotrzebowanie gospodarki na siłę roboczą w dużym stopniu jest zaspakajane przez imigrantów. Począwszy od roku 2004, w którym nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej
o nowe kraje z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, do których zastosowanie zaczęły mieć postanowienia umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nastąpił znaczny napływ siły roboczej z krajów tego regionu.

Wg szacunków Norweskiego Instytutu Statystycznego najliczniejsza grupą są Polacy, których liczebność wynosi ca 100.000 osób.

Wg wyjaśnień Norweskiego Instytutu Statystycznego, nie dysponuje on jednoznacznymi danymi nt. ilości migrantów wg krajów pochodzenia z uwagi na fakt, że część migrantów podejmujących pracę w Norwegii korzysta z 3-miesieczych wiz turystycznych, lub – w przypadku obywateli krajów objętych umową o EOG – korzystających z możliwości świadczenia pracy przez okres 3 miesięcy bez obowiązku rejestracji pobytu.

Negatywnym zjawiskiem odnotowanym w Norwegii jest fakt, iż zwiększony napływ pracowników nęconych wysokim poziomem wynagrodzeń w Norwegii, z których duża część ma problemy z adaptacją do warunków norweskich, między innymi z uwagi na brak znajomości języków obcych, stanowi pokusę do ich wykorzystania i pomijania obowiązujących regulacji przez zatrudniających.

II. Zatrudnienie i warunki pracy w norweskim sektorze budowlanym

Wg danych Norweskiego Instytutu Statystycznego w sektorze budownictwa jest zatrudnionych 165,000 pracowników, co stanowi blisko 7% siły roboczej. Najwyższe zatrudnienie odnotowano w roku 2008, kiedy wynosiło ono 187,000 pracowników.

Poziom zatrudnienia w sektorze budownictwa z uwzględnieniem podziału na płeć pracowników

2008 2009 2010
mężczyźni 175 167 165
kobiety 12 14 15
ogółem 187 181 180

Relatywnie umiarkowany spadek zatrudnienia w sektorze w latach 2009 i 2010 odzwierciedla fakt, że w okresie tym nastąpił znaczny wzrost prac o charakterze remontowo-modernizacyjnym tak w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Dominującą grupą przedsiębiorstw w sektorze są przedsiębiorstwa małe. 97% przedsiębiorstw działających w sektorze budownictwa zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w tej grupie wynosi 8-10 pracowników.

Tygodniowy, standardowy wymiar czasu pracy wynosi w Norwegii 37,5 godzin, a dzienny czas pracy powinien zamykać się w przedziale godzin 6.00-18.00. Osoby wykonujące pracę w weekendy (sobota-niedziela) świadczą ją poza standardową normą tygodniowego czasu pracy. Wg Norweskiego Instytutu Statystycznego w sektorze budownictwa 89.5% zatrudnionych świadczy pracę w standardowym wymiarze tygodniowym.

III. Wynagrodzenia w sektorze budownictwa

Umowa zbiorowa pracy dla sektora budowlanego jest negocjowana pomiędzy Federacją Norweskiego Przemysłu Budowlanego i Zjednoczoną Federacją Związków zawodowych
i obowiązuje w całym sektorze budowlanym.

Obowiązująca stawka wynagrodzenia minimalnego dla wykwalifikowanego pracownika wynosi 182,50 NOK/1 godz., a dla pracownika niewykwalifikowanego bez doświadczenia 164,00 NOK (posiadającego min roczne doświadczenie 171,00 NOK). Dla pracownika młodocianego (poniżej 18 lat) stawka wynagrodzenia minimalnego wynosi 110,00 NOK.

Informacje o jej aktualnym poziomie w języku polskim są dostępne w internecie za pośrednictwem strony:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=92449

Na tej samej stronie znajdują się także informacje o innych świadczeniach należnych pracownikom, a wynikających ze zbiorowego układu pracy (np. odzież robocza, koszty podróży, zakwaterowania, itp.).

Porównanie poziomu średniego poziomu wynagrodzenia miesięcznego
w sektorze budownictwa
z średnim wynagrodzeniami pozostałych sektorów gospodarki norweskiej

Pozostałe sektory Sektor budowlany
Zarządy firm 54,6 52700
Naukowcy 45,2 50000
Inżynierowie i zawody pokrewne 39,4 42500
Urzednicy 30,7 33000
Sprzedawcy, usługodawcy 28000
Rzemieśnicy 31700 31700
Operatorzy maszyn, kierowcy 31300 31300
Pracownicy niewykwalifikowani 27000 27500
Średnia 37500 34500

 

Aktualnie wydanych zostało 280,000 identyfikatorów, z których 24% wydane zostało osobom nie będącym obywatelami Norwegii. Największą ilość w tej grupie wydano obywatelom Polski i Szwecji (łącznie 50%), w dalszej kolejności lokują się obywatele Litwy, Niemiec, Estonii, Łotwy Finlandii i Rumunii.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

PODOBNE ARTYKUŁY

Praca sezonowa w Oslo

Ambasada RP w Oslo – remont

Zarobki w Oslo

Najnowsze wiadomości

Praca sezonowa w Oslo

Praca sezonowa w Oslo - Twoja szansa na pracę i przygodę w Norwegii Poszukujesz pracy sezonowej w Oslo? Szukaj nie dalej! To doskonałe miejsce na...

Ambasada RP w Oslo – remont

Ambasada RP w Oslo - remont ogrodzenia Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy projekt remontu ogrodzenia naszej placówki w Oslo! "Szanowni Państwo, Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do...

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Popularne artykuły

Praca sezonowa w Oslo

Ambasada RP w Oslo – remont

Zarobki w Oslo

Wybory za granicą w Oslo

Wymagania językowe w Oslo

Media w Oslo

Dyżur konsularny w Tromsø

Dyżur konsularny w Bergen

Fotowoltaika w Oslo