Norweski Urząd Statystyczny o produkcji przemysłowej

0
37
Norweski-Urzad-Statystyczny

Norweski-Urzad-Statystyczny

Spadek produkcji przemysłowej w Norwegii w maju 2016 r.

Norweski Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane nt wyników produkcji przemysłowej.

Według najnowszych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego, w maju 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu w Norwegii spadła w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 0,6%. W stosunku do kwietnia 2016 r. produkcja wzrosła o 0,1%.

Spadek produkcji sprzedanej ogółem w maju 2016 r. był rezultatem gorszych niż przed rokiem wyników dwóch najważniejszych co do wagi w całym indeksie sekcji – wydobycia i usług powiązanych (spadek o 0,1%) oraz przetwórstwa przemysłowego (o 3,1%). Wśród głównych komponentów sekcji przetwórstwa przemysłowego najgłębsze spadki dotyczyły grupy produkcji maszyn i urządzeń (spadek o 18,9%) oraz statków, łodzi oraz platform (spadek o 3,1% r/r). Spadek produkcji odnotowała również sekcja górnictwa i wydobywania (3,5% r/r).

Jedyną sekcją, której produkcja wzrosła z maju w skali roku było ‘wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i wodę’ (+ 3,0%).

Więcej informacji na: http://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu (norway.trade.gov.pl)
Fot: własność redakcji